دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی
0
 • آیا میدانید : افزایش 20 درصدی بیماران کلیوی یک زنگ خطر جدی است
 • عدم توجه به پیشگیری بیماران کلیوی را در 10 سال آینده 3 برابر خواهد کرد
 • آیا میدانید : دیابت عامل ایجاد 45 درصدی نارسائی کلیه می باشد
 • آیا میدانید : فشار خون عامل 20 درصد نارسائی کلیه می باشد
 • با کنترل دیابت و فشار خون می توان 70 درصد از نارسائی کلیه ها جلوگیری کرد
 • آیا میدانید : بیماری کلیوی در مراحل اولیه قابل پیشگیری و درمان است
 • آیا میدانید : بیماری کلیوی در همه طبقات وجود دارد
 • آیا میدانید : فشار خون بالا ارتباط مستقیم با چاقی و آسیب های کلیوی دارد
 • آیا میدانید : محافظت از کلیه ها ، محافظت از قلب است
 • کنترل وزن و حساس بودن به اندازه دور کمر ، حساسیت به سلامتی قلب و کلیه هاست
 • با تغذیه سالم ، زندگی سالم داشته باشیم
 • مصرف روزانه مایعات یکی از عوامل اصلی پیشگیری از سنگ های کلیوی است
 • نیمی از بیماران مبتلا به نارسائی کلیوی ریشه در عدم آگاهی دارند
 • پنهان کردن بیماری یکی از عوامل اصلی نارسائی کلیه است
 • هدف ما : تامین سلامت و امنیت افراد جامعه است
 • اقدامات درمانی بدون مشورت پزشک می تواند به نارسائی کلیه منجر شود
 • هم اکنون درمان مناسب ، در زمان مناسب موثر تر و کم هزینه تر است
 • نگاهی پر از حرف های ناگفته از درد و رنج زندگی دیالیزی است
 • آیا میدانید : کار خیر ، پیامد خیر هم دارد
 • انجمن بیماران و مردم یاور 30 ساله بیماران کلیوی هستند
 • کاهش مشکلات بیماران کلیوی نیازمند حمایت مردم و مسئولان می باشد
 • پیوند کلیه تعیین حیات مجدد بیماران دیالیزی و شکوفائی زندگی آنان
 • پیوند کلیه هدیه انسانی برای حیات مجدد و بیماران دیالیزی
 • میتوانیم سلامتی و امنیت از دست رفته را به بیماران برگردانیم
 • آیا میدانید : مشکلات زندگی بیماران دیالیزی دردناکتر از مشکلات بیماری آنان است
 • کمک کنیم تا بیماران دیالیز را از زنده ماندن به زندگی برگردانیم
 • زیستن و زندگی بدون درد و رنج را به بیماران دیالیزی هدیه کنیم
 • بیماران دیالیزی غلطان در موج بدنبال کشتی نجات انسانیت
 • اشک درد را در بیماران دیالیزی ، به اشک شوق پیوند کلیه تبدیل کنیم
بخش ویژه

کلینیک و پاراکلینیک شفا

هم اکنون کمک کنید

با کارت عضو شتاب

با ما آشنا شوید

تاریخچه و تاسیس

نظر ارسال کنید

فعالیت ما را ارزیابی کنید