دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو کمیته

حمایت صفر تا ۱۰۰ انجمن کلیوی زنجان از بیماران کلیوی (23 آگوست 2017)
حمایت صفر تا 100 انجمن کلیوی زنجان از بیماران کلیوی انجمن از بیمارانی که قادر به...
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (15 آگوست 2017)
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد دکتر کریم رفاهی در اولین...
کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد (12 جولای 2017)
کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد طی حکمی از سوی مدیر...
اعضاء کمیته حقوقی انجمن کلیوی زنجان انتخاب شدند (10 جولای 2017)
اعضاء کمیته حقوقی انجمن کلیوی زنجان انتخاب شدند  انجمن خیریه حمایت از بیماران...
کمیته بیماران انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (18 می 2017)
کمیته بیماران انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد کمیته بیماران انجمن خیریه حمایت از...
کمیته ارتباطات خیّرین انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (15 جولای 2015)
کمیته ارتباطات خیّرین انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد جلسه کمیته ارتباطات خیّرین...
کمیته برنامه ریزی انجمن کلیوی زنجان تشکیل جلسه داد (1 اکتبر 2014)
کمیته برنامه ریزی انجمن کلیوی زنجان تشکیل جلسه داد دهمین جلسه کمیته پشتیبانی و...
کمیته پزشکی انجمن کلیوی زنجان، اهداف آموزشی و پیشگیری این انجمن را پشتیبانی می کند (2 ژوئن 2014)
کمیته پزشکی انجمن کلیوی زنجان، اهداف آموزشی و پیشگیری این انجمن را پشتیبانی می...
پنجمین جلسه فصلی ادواری کمیته شهرستان های انجمن بیماران کلیوی با میزبانی قیدار برگزار شد (3 دسامبر 2013)
پنجمین جلسه فصلی ادواری کمیته شهرستان های انجمن بیماران کلیوی با میزبانی قیدار...
هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن (21 آوریل 2013)
بنا به گزارش روابط عمومی ، هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن راس ساعت 5 عصر روز دوشنبه...