دوشنبه, ۲۲ مهر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو کلیوی

اولین جلسه کمیته انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستانها (۷ دی ۱۳۹۱)
بیاری خداوند متعال اولین جلسه کمیته انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستانها با...
۱۴ میلیون نفر در کشور درگیر بیماری کلیوی هستند (۲۴ آذر ۱۳۹۱)
برابر گزارش آقای دکتر محمد رضا نوروزی جراح و متخصص بیماریهای کلیوی و نایب رئیس...
تشکیل کمیته بانوان در انجمن خیریه بیماران کلیوی زنجان (۱۰ آذر ۱۳۹۱)
اولین جلسه کمیته بانوان انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان با حضور تعداد 20...