دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو کشوری

از مدال آوران بازی های کشوری ورزشکاران پیوند استان زنجان تجلیل شد (۲۶ مهر ۱۳۹۶)
از مدال آوران بازی های کشوری ورزشکاران پیوند استان زنجان تجلیل شد مراسم تجلیل از...
کسب مدال برنز مسابقات کشوری توسط بیماران پیوند کلیه (۸ آذر ۱۳۹۱)
کسب مدال برونز مسابقات کشوری پیوند اعضاء توسط یکی از بیماران پیوند کلیهتیم اعزامی...
مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء (۸ آذر ۱۳۹۱)
چهارمین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء در تاریخ 13/4/91 در...