دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو و

کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (۲۴ مرداد ۱۳۹۶)
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد دکتر کریم رفاهی در اولین...
مجموعه ورزشی چند منظوره بیماران خاص و پیوند اعضاء در زنجان احداث می شود (۲ اسفند ۱۳۹۵)
به همت خیرین انجمن کلیوی مجموعه ورزشی چند منظوره بیماران خاص و پیوند اعضاء در...
نارسایی کلیه یک بیماری موذی و خاموش (۲۶ دی ۱۳۹۵)
نارسایی کلیه یک بیماری موذی و خاموش نارسایی کلیه یک بیماری موذی و بی سروصداست....
خدمات درمانی و حمایتی بیماران کلیوی زنجان تجمیع می شود (۱۳ دی ۱۳۹۵)
با بهره برداری از مرکز دیالیز انجمن کلیوی؛ خدمات درمانی و حمایتی بیماران کلیوی...
خدمات درمانی و حمایتی بیماران انجمن کلیوی زنجان تجمیع می شود (۲۴ آبان ۱۳۹۵)
در محل کلینیک فوق تخصصی شفا خدمات درمانی و حمایتی بیماران انجمن کلیوی زنجان تجمیع...
ماموریت اصلی انجمن کلیوی، حمایت دارویی و معیشتی بیماران است (۷ شهریور ۱۳۹۵)
در دومین جلسه ادواری انجمن کلیوی استان زنجان در ماهنشان عنوان شد: ماموریت اصلی...
انجمن کلیوی زنجان کارگاههای هپاتیت و تغذیه ورزشی برگزار کرد (۱۹ مرداد ۱۳۹۵)
انجمن کلیوی زنجان کارگاههای هپاتیت و تغذیه ورزشی برگزار کرد انجمن خیریه حمایت از...
تامین نیازهای درمانی و معیشتی بیماران از اهداف اصلی انجمن کلیوی است (۱۶ مرداد ۱۳۹۵)
مدیر انجمن کلیوی زنجان در نشست مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت بهداشت: تامین...
انجمن کلیوی زنجان برنامه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی برگزار می کند (۲۸ تیر ۱۳۹۵)
انجمن کلیوی زنجان برنامه های  فرهنگی، تفریحی و ورزشی برگزار می کند مدیر انجمن...
مدیر انجمن کلیوی استان زنجان از شرکت های تولیدی و صنعتی دیدار کرد (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵)
مدیر انجمن کلیوی استان زنجان از شرکت های تولیدی و صنعتی دیدار کرد مدیر انجمن...