دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو مسابقات

اولین مسابقات قهرمانی کشور پیوند اعضاء با حضور ورزشکاران کلیوی زنجانی (۲۹ تیر ۱۳۹۵)
اولین مسابقات قهرمانی کشور پیوند اعضاء با حضور ورزشکاران کلیوی زنجانی ورزشکاران...
برندگان مسابقات ورزشی کوشکن انجمن کلیوی زنجان به مشهد اعزام شدند (۸ مهر ۱۳۹۲)
برندگان مسابقات ورزشی کوشکن انجمن کلیوی زنجان به مشهد اعزام شدند انجمن حمایت از...
نتایج مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران کلیوی و پیوند اعضاء (۲۹ مرداد ۱۳۹۲)
  نتایج مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران كلیوی و پیوند...
اعزام ورزشکار زنجانی به مسابقات جهانی پیوند اعضاء (۶ مرداد ۱۳۹۲)
اعزام ورزشکار زنجانی به مسابقات جهانی پیوند اعضاء بهروز سلیمی، بیمار پیوند کلیه...
برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران کلیوی و پیوند اعضاء (۳۰ تیر ۱۳۹۲)
برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان به نفع بیماران كلیوی و پیوند اعضاء...
کسب مدال برنز مسابقات کشوری توسط بیماران پیوند کلیه (۸ آذر ۱۳۹۱)
کسب مدال برونز مسابقات کشوری پیوند اعضاء توسط یکی از بیماران پیوند کلیهتیم اعزامی...
مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء (۸ آذر ۱۳۹۱)
چهارمین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء در تاریخ 13/4/91 در...