دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو مدال

عضو پیوندی انجمن کلیوی زنجان، مدال نقره بدمینتون آرژانتین را تصاحب کرد (۱۲ شهریور ۱۳۹۴)
عضو پیوندی انجمن کلیوی زنجان، مدال نقره بدمینتون آرژانتین را تصاحب کرد بهروز...
ورزشکار زنجانی مدال برنز بدمینتون دو نفره را تصاحب کرد (۲۳ مرداد ۱۳۹۲)
در رقابت های جهانی پیوند اعضاء؛ ورزشکار زنجانی مدال برنز بدمینتون دو نفره را...
گردن آویز مدال برنز جهانی مورد استقبال قرار گرفت (۲۴ دی ۱۳۹۱)
گردن آویز مدال برنز جهانی مورد استقبال قرار گرفت بهروز سلیمی بیمار پیوند کلیه عضو...
کسب مدال برنز مسابقات کشوری توسط بیماران پیوند کلیه (۸ آذر ۱۳۹۱)
کسب مدال برونز مسابقات کشوری پیوند اعضاء توسط یکی از بیماران پیوند کلیهتیم اعزامی...