دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو فرهنگی

کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (۲۴ مرداد ۱۳۹۶)
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد دکتر کریم رفاهی در اولین...
اردوی فرهنگی ورزشی «امید زندگی» برای بیماران کلیوی زنجان برگزار شد (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴)
اردوی فرهنگی ورزشی «امید زندگی» برای بیماران کلیوی زنجان برگزار شد انجمن خیریه...
کمیسیون فرهنگی شورا در راستای پیشبرد برنامه های انجمن کلیوی حرکت می کند (۲۳ اسفند ۱۳۹۳)
در جلسه شورای شهر زنجان عنوان شد: کمیسیون فرهنگی شورا در راستای پیشبرد برنامه های...
منشاء مشکلات بیماران، فقر فرهنگی است (۱۲ آذر ۱۳۹۳)
مسئول کانون فرهنگی و اجتماعی جرعه معرفت: منشاء مشکلات بیماران، فقر فرهنگی...
۳ هزار بسته اطلاعات فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان در ایام محرم توزیع شد (۲۶ آبان ۱۳۹۲)
3 هزار بسته اطلاعات فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان در ایام محرم توزیع شد انجمن...
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر شد (۲۷ مهر ۱۳۹۲)
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر...
هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی ، هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن راس ساعت 5 عصر روز دوشنبه...
اولین جلسه کمیته فرهنگی (۱۰ آذر ۱۳۹۱)
اولین جلسه کمیته فرهنگی و برنامه ریزی با ترکیب و ساختار جدید راس ساعت 5 عصر روز...
پنجمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن (۸ آذر ۱۳۹۱)
پنجمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن ویژه برنامه های ماه رمضان در ساعت 6 عصر روز دوشنبه...