دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو دومین

تشکیل دومین جلسه روابط عمومی و کارگروه IT (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی ، دومین جلسه کمیته روابط عمومی و کارگروه it در ساعت 30/12 روز...
دومین جلسه کمیته شهرستان ها (۲۸ اسفند ۱۳۹۱)
بنا به گزارش روابط عمومی دومین جلسه کمیته شهرستان ها در روز یکشنبه مورخ 14/12/91ساعت 10...
دومین جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های انجمن (۲۴ آذر ۱۳۹۱)
راس ساعت 30/4 عصر روز یکشنبه مورخه 19/9/91 با موضع چارت تشکیلاتی وسازماندهی در محل دفتر...
دومین جلسه کمیته راهبردی (۸ آذر ۱۳۹۱)
دومین جلسه کمیته راهبردی انجمن حمایت از بیماران کلیوی راس ساعت 5 عصر روز دوشنبه...