پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو دفتر

دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد (۵ مرداد ۱۳۹۶)
دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد مدیر انجمن کلیوی استان زنجان...
ششمین دفتر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان افتتاح شد (۱۵ بهمن ۱۳۹۲)
ششمین دفتر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان افتتاح شد  ششمین دفتر انجمن حمایت...
اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان در ساختمان انجمن کلیوی ایران (۲۰ مهر ۱۳۹۲)
اختصاص دفتر مستقل ارتباطات مردمی انجمن کلیوی زنجان در ساختمان انجمن کلیوی...
افتتاح دفتر جدید انجمن شهرستان خدابنده (۵ بهمن ۱۳۹۱)
دفتر جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شعبه شهرستان خدابنده با هدف رسیدگی...
دفتر نمایندگی انجمن بیماران کلیوی خرمدره افتتاح گردید (۲۴ دی ۱۳۹۱)
دفتر نمایندگی انجمن حمایت از بیماران شهرستان خرمدره افتتاح شد در چهارمین روز از...