پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو داروها

بیماران کلیوی بی بضاعت، از خرید برخی از داروها ناتوان هستند (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳)
قائم مقام انجمن کلیوی زنجان: بیماران کلیوی بی بضاعت، از خرید برخی از داروها...
گرانی داروها اشک بیماران کلیوی را درآورد (۱۵ آبان ۱۳۹۲)
گرانی داروها اشک بیماران کلیوی را درآورد   امروز هم مثل سایر روزها هر یک از...
هزینه سنگین داروها زندگی بیماران کلیوی را تهدید می کند (۱۵ مهر ۱۳۹۲)
هزینه سنگین داروها زندگی بیماران کلیوی را تهدید می کند در حالی که معاون وزیر و...