پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو خرمدره

دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد (۵ مرداد ۱۳۹۶)
دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد مدیر انجمن کلیوی استان زنجان...
انجمن کلیوی خرمدره میزبان دوچرخه سوار جهانگرد فرانسوی (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)
انجمن کلیوی خرمدره میزبان دوچرخه سوار جهانگرد فرانسوی انجمن خیریه حمایت از...
مدیر انجمن کلیوی زنجان با فرماندار خرمدره دیدار کرد (۱۰ بهمن ۱۳۹۴)
مدیر انجمن کلیوی زنجان با فرماندار خرمدره دیدار کرد مدیر انجمن بیماران کلیوی...
دیدار اعضای انجمن کلیوی زنجان از آسایشگاه سالمندان خرمدره (۲۰ تیر ۱۳۹۴)
دیدار اعضای انجمن کلیوی زنجان از آسایشگاه سالمندان خرمدره جمعی از اعضای انجمن...
اهداء یک باب منزل به انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان خرمدره (۲۴ آذر ۱۳۹۲)
اهداء یک باب منزل به انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان خرمدره یک باب منزل به...
مراسم افطاری با حضور ۱۷۰ نفر از بیماران کلیوی خرمدره برگزار شد (۱۴ مرداد ۱۳۹۲)
مراسم افطاری با حضور 170 نفر از بیماران کلیوی خرمدره برگزار شد مراسم افطاری انجمن...
بیماران دیالیز شهرستان خرمدره مورد معاینه فوق تخصص کلیه قرار گرفتند (۱۵ خرداد ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی بر اساس هماهنگی قبلی با بخش دیالیز نحوه خدمات رسانی...
اولین نشست خیرین شهرستان خرمدره (۵ بهمن ۱۳۹۱)
اولین نشست خیرین شهرستان خرمدره با حضورآقای طهماسبی ریاست انجمن بیماران کلیوی و...
دفتر نمایندگی انجمن بیماران کلیوی خرمدره افتتاح گردید (۲۴ دی ۱۳۹۱)
دفتر نمایندگی انجمن حمایت از بیماران شهرستان خرمدره افتتاح شد در چهارمین روز از...
گزارشی از فعالیت انجمن شهرستان خرمدره (۱۸ دی ۱۳۹۱)
1-برگزاری جشنواره (پای سیب و کیک سیب) با هدف ارتقاع سطح فرهنگ جامعه و معرفی انجمن و...