جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو خدابنده

دوازدهمین جلسه ادواری انجمن بیماران کلیوی، در خدابنده برگزار شد (17 سپتامبر 2015)
دوازدهمین جلسه ادواری انجمن بیماران کلیوی، در خدابنده برگزار شد دوازدهمین جلسه...
اعضای کارگروه سلامت از بیماران دیالیزی خدابنده عیادت کردند (27 جولای 2015)
اعضای کارگروه سلامت از بیماران دیالیزی خدابنده عیادت کردند اعضاء کارگروه سلامت...
اعضای انجمن کلیوی خدابنده از بیماران کلیوی عیادت کردند (3 دسامبر 2013)
اعضای انجمن کلیوی خدابنده از بیماران کلیوی عیادت کردند اعضای انجمن حمایت از...
افتتاح دفتر جدید انجمن شهرستان خدابنده (24 ژانویه 2013)
دفتر جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شعبه شهرستان خدابنده با هدف رسیدگی...