جمعه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو حضور

مدیر انجمن کلیوی زنجان در همایش «زنجانی های مقیم تهران» حضور یافت (۳ اردیبهشت ۱۳۹۶)
مدیر انجمن کلیوی زنجان در همایش «زنجانی های مقیم تهران» حضور یافت مدیر انجمن...
بخش دیالیز خیّرساز انجمن کلیوی، شروعی برای حضور خیرین در فعالیت های حوزه سلامت است (۸ اسفند ۱۳۹۵)
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان: بخش دیالیز خیّرساز انجمن...
مدیر انجمن کلیوی در دوره آموزشی سازمان های مردم نهاد حضور یافت (۲۵ مرداد ۱۳۹۵)
مدیر انجمن کلیوی در دوره آموزشی سازمان های مردم نهاد حضور یافت مدیر انجمن خیریه...
اولین مسابقات قهرمانی کشور پیوند اعضاء با حضور ورزشکاران کلیوی زنجانی (۲۹ تیر ۱۳۹۵)
اولین مسابقات قهرمانی کشور پیوند اعضاء با حضور ورزشکاران کلیوی زنجانی ورزشکاران...
نماینده روابط عمومی انجمن کلیوی در نشست روابط عمومی های استان زنجان حضور یافت (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵)
نماینده روابط عمومی انجمن کلیوی در نشست روابط عمومی های استان زنجان حضور...
انجمن کلیوی زنجان در همایش پیاده روی روز جهانی کلیه حضور داشت (۲۳ اسفند ۱۳۹۳)
انجمن کلیوی زنجان در همایش پیاده روی روز جهانی کلیه حضور داشت اعضای انجمن خیریه...
مراسم افطاری با حضور ۱۷۰ نفر از بیماران کلیوی خرمدره برگزار شد (۱۴ مرداد ۱۳۹۲)
مراسم افطاری با حضور 170 نفر از بیماران کلیوی خرمدره برگزار شد مراسم افطاری انجمن...
حضور انجمن در نمایشگاه هفته سلامت (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی ، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در نمایشگاه هفته...
حضور انجمن در نمایشگاه هفته سلامت (۲۹ فروردین ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی ، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در نمایشگاه هفته...
حضور فرهنگی و هنری انجمن در نمایشگاه بهاره (۲۸ اسفند ۱۳۹۱)
به گزارش روابط عمومی ، انجمن خیریه حمایت از بیماارن کلیوی زنجان با ارائه آثار...