دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو بدمینتون

عضو پیوندی انجمن کلیوی زنجان، مدال نقره بدمینتون آرژانتین را تصاحب کرد (۱۲ شهریور ۱۳۹۴)
عضو پیوندی انجمن کلیوی زنجان، مدال نقره بدمینتون آرژانتین را تصاحب کرد بهروز...
ورزشکار زنجانی مدال برنز بدمینتون دو نفره را تصاحب کرد (۲۳ مرداد ۱۳۹۲)
در رقابت های جهانی پیوند اعضاء؛ ورزشکار زنجانی مدال برنز بدمینتون دو نفره را...