سه شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو بانوان

بانوان جهاد کشاورزی از پروژه انجمن کلیوی زنجان بازدید کردند (۱۷ مرداد ۱۳۹۴)
بانوان جهاد کشاورزی از پروژه انجمن کلیوی زنجان بازدید کردند جمعی از بانوان...
جلسه کمتیه بانوان با موضوع تفکیک کمیته بانوان (۷ دی ۱۳۹۱)
جلسه کمتیه بانوان با موضوع تفکیک کمیته بانوان به واحد های مختلف و زیر گروهها در...
جلسه کمیته بانوان ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۶ آذر (۲۴ آذر ۱۳۹۱)
جلسه کمیته بانوان ساعت 11 روز شنبه 16 آذر با حضور اعضاء اصلی کمیته و دو تن از مربیان...
تشکیل کمیته بانوان در انجمن خیریه بیماران کلیوی زنجان (۱۰ آذر ۱۳۹۱)
اولین جلسه کمیته بانوان انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان با حضور تعداد 20...
جلسه کمیته بانوان (۱۰ آذر ۱۳۹۱)
جلسه کمیته بانوان عصر روز شنبه 10/4/91 در دفتر انجمن کلیوی و با حضور خانمها ناصری ،...
مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء (۸ آذر ۱۳۹۱)
چهارمین دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی کشوری بانوان پیوند اعضاء در تاریخ 13/4/91 در...