دوشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو انجمن

دیدار سازمان جوانان جمعت هلال احمر از انجمن کلیوی زنجان (۱۵ آبان ۱۳۹۶)
دیدار سازمان جوانان جمعت هلال احمر از انجمن کلیوی زنجان  جمعی از اعضای سازمان...
حمایت صفر تا ۱۰۰ انجمن کلیوی زنجان از بیماران کلیوی (۱ شهریور ۱۳۹۶)
حمایت صفر تا 100 انجمن کلیوی زنجان از بیماران کلیوی انجمن از بیمارانی که قادر به...
فشفشه مهربانی به انجمن کلیوی زنجان تعلق گرفت (۳۱ مرداد ۱۳۹۶)
فشفشه مهربانی به انجمن کلیوی زنجان تعلق گرفت در روزهای 23 و24 مرداد ماه فشفشه...
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد (۲۴ مرداد ۱۳۹۶)
کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی انجمن کلیوی زنجان تشکیل شد دکتر کریم رفاهی در اولین...
وزیر بهداشت از مجهزترین بخش دیالیز خیرساز انجمن کلیوی زنجان بازدید کرد (۱۵ مرداد ۱۳۹۶)
وزیر بهداشت از مجهزترین بخش دیالیز خیرساز انجمن کلیوی زنجان بازدید کرد مدیر...
دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد (۵ مرداد ۱۳۹۶)
دفتر انجمن کلیوی سوکهریز شهرستان خرمدره افتتاح شد مدیر انجمن کلیوی استان زنجان...
اولین جلسه ادواری مدیران انجمن کلیوی زنجان در ابهر برگزار شد (۳۱ تیر ۱۳۹۶)
اولین جلسه ادواری مدیران انجمن کلیوی زنجان در ابهر برگزار شد اولین جلسه ادواری...
کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد (۲۱ تیر ۱۳۹۶)
کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد طی حکمی از سوی مدیر...
اعضاء کمیته حقوقی انجمن کلیوی زنجان انتخاب شدند (۱۹ تیر ۱۳۹۶)
اعضاء کمیته حقوقی انجمن کلیوی زنجان انتخاب شدند  انجمن خیریه حمایت از بیماران...
عملکرد کمیته های ده گانه انجمن کلیوی زنجان ارتقاء می یابد (۱۷ تیر ۱۳۹۶)
عملکرد کمیته های ده گانه انجمن کلیوی زنجان ارتقاء می یابد انجمن خیریه حمایت از...