یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو ادواری

اولین جلسه ادواری مدیران انجمن کلیوی زنجان در ابهر برگزار شد (22 جولای 2017)
اولین جلسه ادواری مدیران انجمن کلیوی زنجان در ابهر برگزار شد اولین جلسه ادواری...
جلسه ادواری انجمن کلیوی استان زنجان در شهرستان طارم برگزار شد (25 می 2016)
جلسه ادواری انجمن کلیوی استان زنجان در شهرستان طارم برگزار شد جلسه ادواری انجمن...
دوازدهمین جلسه ادواری انجمن بیماران کلیوی، در خدابنده برگزار شد (17 سپتامبر 2015)
دوازدهمین جلسه ادواری انجمن بیماران کلیوی، در خدابنده برگزار شد دوازدهمین جلسه...
پنجمین جلسه فصلی ادواری کمیته شهرستان های انجمن بیماران کلیوی با میزبانی قیدار برگزار شد (3 دسامبر 2013)
پنجمین جلسه فصلی ادواری کمیته شهرستان های انجمن بیماران کلیوی با میزبانی قیدار...