یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو آموزش

کلاس آموزش حقوق شهروندی برای بیماران کلیوی زنجان برگزار شد (10 ژانویه 2016)
کلاس آموزش حقوق شهروندی برای بیماران کلیوی زنجان برگزار شد انجمن حمایت از...
فروکش کردن هزینه های درمان فرصتی برای سرمایه گذاری در آموزش و پیشگیری است (18 ژانویه 2015)
در جلسه دوره ای کمیته بیماران خاص عنوان شد: فروکش کردن هزینه های درمان فرصتی برای...
چرخه آموزش و درمان اولیه بیماری های کلیوی می چرخد (15 ژانویه 2015)
با ساخت پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی؛ چرخه آموزش و درمان اولیه بیماری...
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش زنجان تست فشار خون دادند (4 می 2014)
کارکنان اداره کل آموزش و پرورش زنجان تست فشار خون دادند بنا به درخواست اداره کل...
آموزش و پیشگیری از بیماری های کلیوی در سنین پایین تر نهادینه شود (4 می 2014)
مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان: آموزش و پیشگیری از بیماری های کلیوی در...
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پروژه انجمن کلیوی زنجان بازدید کرد (16 مارس 2014)
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پروژه انجمن کلیوی زنجان بازدید کرد وزیر...
پرسنل بهداشتی و درمانی شهرستان ها در جهت بیماریابی آموزش می بینند (13 فوریه 2014)
پرسنل بهداشتی و درمانی شهرستان ها در جهت بیماریابی آموزش می بینند شبکه های...
برگزاری کلاس آموزش شنا برای بیماران کلیوی زنجان (6 فوریه 2014)
برگزاری کلاس آموزش شنا برای بیماران کلیوی زنجان انجمن حمایت از بیماران کلیوی...