دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

۷۰ بیمار کلیوی از استخر شنا استفاده کردند

انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

استخربرابر گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی و بر اساس هماهنگی با مدیریت استخر صدف تعداد ۷۰ نفر از بیماران پیوند کلیه از آبانماه سال جاری از استخر صدف استفاده می کنند. بر اساس موافقت مدیریت استخر و برنامه ریزی کمیته ورزشی انجمن ورود برای کلیه بیماران بصورت رایگان می باشد از این تعداد ۲۰ نفر با ارسال لیست اسامی ارسال شده از طرف انجمن و ۵۰ نفر با ارائه کارت رایگان به استخر مراجعه می نمایند.
که تعدادی از بهبود یافته گان پیوندی واجد شرایط زیر نظر مربی مجرب برای آمادگی به مسابقات سالیانه ورزشی پیوند اعضاء کشوری و خارج کشور آماده می شوند. از آنجائیکه ورزش یکی از ارکان اصلی و اساسی تاثیر گذار برای بهبود روحی و جسمی در بیماران کلیوی می باشد
فلذا که کمیته تخصصی ورزشی از کلیه بیماران و خانواده آنان که علاقمند به رشته های خاص ورزشی می باشند دعوت بعمل می آورد . تا در اولین فرصت جهت ثبت نام و عضویت برای برنامه ریزی به دفتر انجمن واقع در خیابان بعثت –سرچاه –مراجعه نمایند.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.