دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

شهرستان ها


لیست مشخصات مدیرانجمن کلیوی استان و شهرستانهای زنجان

شهرستان نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کد ملی تاریخ تولد تلفن شهرستان تلفن همراه
زنجان محمد رضا طهماسبی عباد اله ۸۵۰ ۳۷۸۱۱۸۶۶۶۰ ۱۳۳۶ ۰۲۴۳۳۴۱۱۲۰۳-۵ ۰۹۱۲۲۴۲۲۷۸۴
ابهر داود قزوینیان صفت اله ۵۲ ۴۴۱۰۹۰۸۱۴۶ ۱۳۴۲ ۰۲۴۳۵۲۷۴۹۹۹ ۰۹۱۲۱۴۱۶۵۳۷
خرمدره مهناز شریفی رمضان ۲۸۳ ۴۵۷۱۶۹۷۳۷۵ ۱۳۴۴ ۰۲۴۳۵۵۳۸۷۲۰ ۰۹۳۰۶۷۷۴۱۵۰
قیدار نعمت اله خلجی عیسی ۸۳۲ ۴۳۷۰۹۹۲۱۰۰ ۱۳۴۹ ۰۲۴۳۴۲۲۹۰۳۱ ۰۹۱۲۴۴۲۳۲۰۶
طارم علیا نسیمه عمارلو چراغعلی ۲۳۱۸ ۵۳۹۹۲۷۳۴۵۴ ۱۳۵۲ ۰۲۴۳۸۲۲۳۸۹۴ ۰۹۱۲۸۷۷۲۱۰۸
ماهنشان محسن رزی محمد ۳۱۷۶ ۵۶۰۹۸۵۰۰۰۲ ۱۳۵۹ ۰۲۴۳۶۲۲۴۰۰۰ ۰۹۱۹۲۴۲۷۸۴۹
ایجرود عبداله حسنلو صحابعلی ۱۷۵۶ ۴۲۸۲۷۳۷۰۲۶ ۱۳۵۶ ۰۲۴۶۳۷۲۲۶۲۷ ۰۹۱۲۴۴۱۰۹۷۱

 

آدرس پستی انجمن کلیوی زنجان و شهرستان های تابعه

زنجان: شهرک آزادگان- انتهای خیابان فروردین- پلاک۴۹۵۱

ابهر: میدان ترمینال- خیابان انقلاب- انتهای کوچه میثم- پلاک ۵۵

خرمدره: خیابان امام- روبه روی تامین اجتماعی- کوچه۱۹- پ۱۷

خدابنده: خیابان امام- بازار سنتی خدابنده

طارم: آببر- خیابان امام- جنب آزمایشگاه مرکزی طارم- جنب خ امام زاده هاشم و اف

ماهنشان: خیابان شیخ باقر محمدی- جنب دفتر امام جمعه

ایجرود: فرمانداری شهرستان ایجرود