شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد

انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶

کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی زنجان پایه ریزی شد

طی حکمی از سوی مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، ابوالحسن چتری، ناصر خلیلی و رضا تدین به عنوان سه نفر عضو اصلی کمیته تخصصی جذب مشارکت های مردمی این انجمن انتصاب شدند.

انجمن کلیوی استان زنجان در راستای ساماندهی به فعالیت های مشارکتی خیرین در امور خیرخواهانه این انجمن، با انتخاب سه نفر از خیرین فعال در زمینه جذب مشارکت های مردمی، اقدام به تحکیم این کمیته در این زمینه کرد.

شایان ذکر است انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان با جذب کمک های مردمی در زمینه های مختلف در یاری رساندن مطلوب به بیماران پیوندی، دیالیز و مراقبتی گام برمی دارد.

در این حکم «اعمال مدیریت و برنامه ریزی زمان بندی شده در جهت ارتقاء سیستم جذب کمک های مردمی، ساماندهی عوامل اجرایی زیرمجموعه کمیته و ارائه پیشنهادات کاربردی با بهره مندی از مشاورین ذیربط» جزو وظایف این کمیته عنوان شده است.

از دیگر اختیارات کمیته جذب مشارکت های مردمی انجمن کلیوی استان زنجان «تدوین برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و دراز مدت در خصوص مدیریت اقتصادی و راهکارهای جذب کمک های مردمی، جمع بندی و ارائه گزارش عملکرد کمیته به صورت ماهیانه و سالیانه و نظارت و تائید عملکرد اقتصادی و جذب کمک های مردمی انجمن کلیوی شهرستان های تابعه» است.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.