یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

چشم انداز


چشم انداز

کارآمد و پاسخگو، خوش نام و قابل اعتماد ، برخواسته از فطرت پاک و خیرخواهانه مردم شریف پایتخت شور و شعور حسینی که به مدد یاوران و خیرین خود و با اتکا به فعالیت های آموزشی ، پیشگیری و درمانی ، میزان ابتلا به آسیب های کلیوی در استان را به پایین ترین میزان در سطح کشور خواهد رساند و با توسعه پوشش های حمایتی مادی و معنوی برای بیماران استان، آرامش، نشاط و سلامتی در خور را به آنان هدیه خواهد نمود .