یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

پیام مدیرعامل


پیام مدیرعامل

 

  • کسی که پاداش الهی را باور دارد سخاوتمندانه تر است ( امام علی (ع) )

اعتبار جوامع بشری مرهون کسانی است. که هر کجا پا نهند روشنگر جمع یاران شده ، و به خاطر آسایش و امنیت دیگران از آسایش و راحتی خود میگذرند. و از سوز دل دردمندان قلب ذلالشان می لرزد و به تکاپوی همدلی می افتد . همه به روشنی می دانیم که در دنیای امروز صنعتی ، سلامتی و آرامش زندگی انسانها همواره در معرض آسیب ها و خطرات غیر قابل پیش بینی روبرو می باشد. و همه ما را به مسئولیت مشترک فرا  می خواند. و اینگونه است که در مقابله با حوادث ضمیر پاک و وچدان بیدار انسانی چراغ راه زندگی دیگران شده ، و راه رسیدن به خدا را معنا می کند .  

  • کسی نیک بیند به هر دو سرای / که نیکی سراند به خلق خدای

عزیزان : ثمرات  ببار نشسته  فعالیت های انجمن زنجان درارائه خدمات به ۳۰۰ بیمار دیالیز در ۵ مرکز زنجان و شهرستانهای تابعه ، ۶۳۰ بیمار بهبود یافته پیوند کلیه و ۳۵۰ بیمار تحت مراقبت پیشگیری و اقدام برای ساخت اولین مجتمع تخصصی (آموزشی و پیشگیری و تحقیقاتی) در زنجان مدیون کمکهای سخاوتمندانه و مهرورزانه شما هموطنان درد آشنای بیدار دل می باشد .

انشا اله با تداوم این مهرورزی شاهد شکوفائی مجدد زندگی بیماران و توسعه پایدار سلامتی در جامعه باشیم .

  • خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

 

عزت و شادکامیتان پایدار

کوچکترین خدمتگزار عرصه سلامتی

محمد رضا طهماسبی