دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

ورزش یکی از ارکان سلامتی افراد

انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۱

کمیته ورزشیبیماران خاص به عنوان یکی از بیماران صعب العلاج پس از ورود به چرخه بیماری بایددوران طولانی رابااین بیماری سپری کنند که ضمن وابستگی به دارودرمانهای اختصاصی ،دراین مدت دچار مشکلات روحی وروانی و کم تحرکی و ناتوانی جسمی می شوند ، که بافعالیت های ورزشی دررشته های خاص می توان آنان را ازانزوای زندگی خارج وبه بهبودی روحی روانی وجسمی آنان کمک کرد. ورزش ضمن افزایش قدرت بدنی با کمک به انعطاف پذیری عضلات از افزایش فشارخون وبیماریهای قلبی عروقی وریوی وپوکی استخوان جلوگیری می کند.
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با اعتقادراسخ به نقش راهبردی فعالیتهای ورزشی دردرمان بیماران کلیوی و بیماریهای زمینه ای اولین مسابقات ورزشی پیوند اعضا درایران رابرگزار کرد.دراین راستا تیم اعزامی ورزشکاران پیوند کلیه استان زنجان در رشته های دومیدانی-بدمینتون وشنا درگروه مردان به مسابقات کشوری پیوند اعضا دراردیبهشت ماه سال۱۳۸۲ با ۵ شرکت کننده به همراه یک سرپرست ویک مربی درشهرستان تبریز با کسب دومدال برنز مقام سومی رابدست اورد.که با توجه به اهمیت موضوع به حضورمستمر وپرقدرت درمسابقات سالیانه ورزشی پیوند اعضا درکشور وخارج ازکشور عناوین قهرمانی ومدالهای رنگین راطبق جدول رده بندی ازآن خود کرد.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.