سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

هیات مدیره


هیات مدیره

 

  • اسامی اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران:

مصطفی قاسمی

هاشم قاسمی

علیرضا یزدانی

داود نوروزخانی

نادر معینی