چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی
هم اکنون عضو بزرگ خانواده ما شوید !

هیات مدیره


هیات مدیره

 

  • اسامی اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران:

مصطفی قاسمی

هاشم قاسمی

علیرضا یزدانی

داود نوروزخانی

نادر معینی