پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

نگاه وفرهنگ محیط زیستی درجامع نمادینه شده است.

انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸


نگاه وفرهنگ محیط زیستی درجامع نمادینه شده است.
آقای طهماسبی مدیرانجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی استان درجلسه همیاران طبیعت گفتند: ایده وتفکر حفاظت ازمنابع طبیعی باید نهادینه شود وفرهنگ محیط زیستی درجامع که نهادینه شده  موردتوجه خاصی قرارگیرد.
دراین نشست که به همت کمیته بانوان و روابط عمومی انجمن برگزار شده بودایشان ادامه دادند اعضای کمیته  های انجمن اعم از کمیته بانوان وآموزش تمام تلاش خودرابرای حفاظت ونگهداری ازمنابع طبیعی که یکی از شاخصه های بهداشتی برای سلامتی مردم می باشد به کارخواهند بست .درادامه آقای جوادی کارشناس سازمان جنگلها وآبخیزداری زنجان ضمن تشریح مسائل وموارد مورد لزوم درزمینه آگاه سازی درحفاظت  واحیاء وبهره برداری صحیح ازمنابع طبیعی وبحث محیط زیست وتوانمندسازی وافزایش دانش ، بینش وکنش متقابل مطالبی  را ارائه نمودند.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.