پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

نشست مشترک انجمن کلیوی زنجان و سازمان مردم نهاد همراهان سبز زنجان با طرح تصویب موضوع

انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

نشست مشترک انجمن کلیوی زنجان و
سازمان مردم نهاد همراهان سبز زنجان با طرح تصویب موضوع
سه شنبه های بدون زباله برای اولین بار در استان زنجان به نام
دو انجمن در استان زنجان ثبت شد.
۲۶فروردین ۹۸


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.