سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

مقدار تقریبی مصالح تا پایان مرحله سفت کاری

انتشار: 14 دسامبر 2012

آخرین آمار مربوط به مقدار تقریبی مصالح مورد نیاز تا پایان مرحله سفت کاری راه اندازی اولین مرکز تخصصی آموزشی ، پیشگیری که توسط شرکت عمران یادمان منتشر شده در جدول زیر به ترتیب ، به اطلاع عموم رسانده می شود :

 
ردیف نوع مصالح مقدار
۱ میلگرد شماره ۶ ۵۰۰ کیلوگرم
۲ میلگرد شماره ۸ ۴۵۰۰ کیلوگرم
۳ میلگرد شماره ۱۰ ۶۵۰ کیلوگرم
۴ میلگرد شماره ۱۲ ۴۰۰۰ کیلوگرم
۵ میلگرد شماره ۱۴ ۳۰۰۰ کیلوگرم
۶ میلگرد شماره ۱۶ ۱۳۰۰۰ کیلوگرم
۷ میلگرد شماره ۱۸ ۱۵۰۰۰ کیلوگرم
۸ میلگرد شماره ۲۰ ۶۵۰۰۰ کیلوگرم
۹ میلگرد شماره ۲۲ ۴۵۰۰۰ کیلوگرم
۱۰ میلگرد شماره ۲۵ ۷۵۰۰۰ کیلوگرم
۱۱ آجر فشاری ۳۰۰ تن
۱۲ آجر سفالی ۱۵*۲۰*۲۰ ۵۰۰۰۰ عدد
۱۳ آجر سفالی ۱۰*۲۰*۲۰ ۹۰۰۰۰ عدد
۱۴ سیمان جهت بنایی ۲۰۰ تن
۱۵ ماسه جهت بنایی ۷۰۰ تن
۱۶ بتن آماده فونداسیون ستون و سقف ۱۷۵۰ مترمکعب
۱۷ یونولیت جهت سقفها ۳۵۰۰ برگ
۱۸ کلاف عمودی فلزی از نبشی ۳۰۰۰ کیلوگرم
۱۹ قاب فلزی دور پنجره ها از قوطی ۴۵۰۰ کیلوگرم
۲۰ ایزوگام زیر زمین ۶۰۰ متر مربع
۲۱ چهارچوب فلزی درها ۱۲۰ عدد

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.