یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

ماموریت


ماموریت

انجمن ضمن تلاش جهت افزایش میزان جذب مشارکت های مردمی و حمایت تشکل ها و نهادها و با اتکا به اعضای خیرخواه و متعهد خود، به دنبال آن است تا با رویکرد آموزشی، پیشگیری و درمانی، از میزان بروز این بیماری و آسیب های ناشی از آن در سطح جامعه بکاهد. و در حوزه های حمایتی ، بیماران دارای اختلالات کلیوی (پیوندی، دیالیزی و مراقبتی ) تحت پوشش مستمر قرار خواهند گرفت. در زمینه پیشگیری با ارائه آموزش های حضوری برای آگاه سازی از بروز اختلالات کلیوی جلوگیری و با ارائه کمکهای مادی و معنوی و تسهیل در عمل پیوند کلیه و کمک به تامین تجهیزات برتر درمانی و رفاهی و داروئی مرتبط تلاش خواهد کرد .