سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

لزوم پیشگیری، برای جلوگیری از افزایش بیماران کلیه

انتشار: 4 جولای 2013

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان:
لزوم پیشگیری برای جلوگیری از افزایش بیماران کلیه

3618محمدرضا طهماسبی مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، ۹ تیر ماه سالجاری، در دوازدهمین جلسه کمیته بانوان این انجمن که با حضور اکثریت اعضاء در دفتر انجمن برگزار شد، به تبیین وظایف انجمن پرداخت و گفت: افزایش روز افزون تعداد مبتلایان به بیماری کلیه، لزوم پیشگیری از این بیماری با کمک خیرین را می طلبد.
به گزارپش روابط عمومی انجمن کلیوی زنجان، وی به توانمندی بانوان در پیشبرد ساخت پروژه آموزشی، پیشگیری و مشاوره سالمندان اشاره کرد و تصریح کرد:  انجمن کلیوی زنجان، همیاری بانوان را برای رسیدن به اهداف انسانی، معنوی و کمک برای زندگی بهتر بیماران می طلبد.
صغری منتخبی رئیس کمیته بانوان انجمن کلیوی زنجان نیزضمن خواستار عیادت اعضا کمیته بانوان از بیماران دیالیزی و وضعیت زندگی آنان با هماهنگی این انجمن گفت: برای آشنایی با وضعیت زندگی بیماران دیالیزی، اعضاء کمیته بانوان به صورت گروه بندی با راهنمایی مددکار دیداری از  خانواده ها و محل زندگی آنان داشته باشد  تا نیازمندان واقعی شناسایی شود.
 در این جلسه مقرر شد کارت شناسائی برای اعضاء کمیته بانوان صادر شود تا به عنوان نماینده انجمن نسبت به توزیع قبوض و همچنین اطلاع رسانی در مجالس مذهبی اقدام نمایند.
همچنین در این جلسه اولویت قرار دادن آماده سازی طبقه اول ساختمان در حال ساخت انجمن کلیوی برای دایر کردن کارگاه های تولیدی و شناسایی بیماران و یا افرادی از خانواده آنان برای کار در کارگاه های تولیدی با کمک مددکاری نیز به تصویب رسید.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.