دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

غرفه اختصاصی انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی زنجان درنمایشگاه کاسپین زنجان

انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

غرفه اختصاصی انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی زنجان درنمایشگاه دست آوردهای انقلاب بارویکردفرهنگی تبلیغاتی ۳۸ سال خدمت صادقانه . ساعت بازدید از نمایشگاه ۱۶ الی ۲۱ محل دائمی نمایشگاه کاسپین زنجان
kidneyfoundationofzanjan@


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.