یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

صدور هدیه ایثار


  • مدارک مورد نیاز جهت دریافت هدیه ایثار

(یک میلیون تومان پرداختی به اهداء کننده بعد از عمل پیوند)

  1. حضور اهداء کننده همراه با یکی از بستگان درجه یک گیرنده
  2. گواهی پیوند(از بیمارستان محل پیوند) مبنی براینکه بیمار در چه تاریخی پیوند کرده است.
  3. ارائه رسید فیش واریزی از سوی گیرنده کلیه
  4. کپی شناسنامه اهداء کننده
  5. کارت دیالیز خونی یا دارویی گیرنده کلیه
  6. افتتاح حساب قرض السحنه الکترونیکی بانک ملت