یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

صدور معرفی نامه داروهای یارانه ای


صدور معرفی نامه داروهای یارانه ای

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه داروهای یارانه ای

فقط بیماران ساکن تهران

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه داروهای رایانه ای مدارک لازم: دفترچه بیمه، نسخه پزشک، کارت ملی، کارت پیوند و معرفی نامه قبلی

دانشگاه تهران:خیابان شریعتی،ایستگاه عوارض،پایین تر از ملک، جنب بانک سپه

دانشگاه شهید بهشتی:تقاطع خ شریعتی و مطهری، معاونت درمان شهید بهشتی، طبقه سوم، خانم سیدصالحی