جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

شعبات


شعبات

آدرس انجمن کلیوی زنجان:

زنجان- آزادگان- انتهای خیابان فروردین- شماره۴۹۵۱

تلفن:۴-۰۲۴۳۳۴۱۱۲۰۳

فکس: ۰۲۴۳۳۴۱۱۲۰۵

دفتر شماره۲ (ویژه ارسال تابلو تاج گل مجالس):

چهارراه امیر کبیر- خیابان شهدا- نرسیده به آژانس مهدیه – زیر زمین دکتر جمشید وفا

تلفن: ۳۳۳۲۸۲۸۴ ۰۲۴

همراه: ۱۵۱۷ ۸۸۰ ۰۹۱۹

دفتر شماره ۳:

چهارراه انقلاب روبروی مسجد رسول الله (ص)

تلفن: ۳۳۳۲۶۹۷۳