دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

ششمین جلسه کمیته روابط عمومی

انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


ششمین جلسه  کمیته روابط عمومی  در دفتر مدیریت با حضور اکثریت اعضا برگزار شد
در این جلسه آقای طهماسبی مدیر انجمن کلیوی با مطرح نمودن موضوعا تی از قبیل رفع مشکلات
و تامین هزینه های انجمن و نبود امکانات  کافیبه منظور خدمت رسانی بهینه  و انتظارات جامعه هدف
 به برنامه ریزی و توجه به دغدغه های انسان دوستانه اشاره و گفتند :
در بخش ارتباطا ت و جذب کمک های مردمی  و همراه سازی قشر شریف خیرین علاقمند  آقای عباسی آزاد  
به صورت افتخاری در این بخش فعالیت خواهند نمود .
پس از بحث و تبادل نظرات مصوبات جلسه به قرار ذیل می باشد
مصوب شد در بخش تبلیغات  در محوطه کارواش و پمپ بنزین ها جایگاه تبلیغاتی انجمن نصب شود .
شناسایی و تعیین فضا های دیوار نوشته  در داخل شهر  پیگیری شود .
اولین جلسه جشنواره  سلامتی کلیه روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اداارت  مرتبط برگزار گردد .
فرا خوان نیرو های آموزش پیشگیری  روز پنجشنبه برگزار و فراخوان همایش جوانان  و دانشجویان
در دستور کار قرار گیرد .


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.