دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

سومین جلسه کمیته راهبردی

انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۱

جلسه کمیته راهبردی و برنامه ریزی (1)سومین جلسه کمیته راهبردی راس ساعت ۵ عصر روز دوشنبه مورخه ۱۸/۲/۹۱ با شرکت اکثریت اعضاء در محل دفتر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی تشکیل گردید. در ابتدای جلسه اقای طهماسبی مدیر انجمن با تقدیر و تشکر از قبول زحمت حضور با اشاره به مباحث قبلی به طرح دستور جلسه در خصوص ساختار و چشم انداز و خط مشی آینده انجمن در جهت تدوین اهداف و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و سایر موضوعات مرتبط پرداختند سپس هر یک از اعضاء حاضر نقطه نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به موضوع جلسه و سایر موارد مرتبط به شرح زیر بیان و موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب برای پیگیری و اعلام نتیجه در جلسه بعدی قرار گرفت.
۱-جناب حاج آقای عطا اله تقیلو مسئول کمیته در خصوص مشخص نمودن چشم انداز اهداف و برنامه های پیش روی انجمن با پی ریزی وظایف کمیته های مورد نظر با تبیین اهداف بر اساس چهارچوب اساسنامه و آئین نامه های انجمن مرکز تاکید و پیشنهاد تشکیل کمیته از اساتید و دانشگاهیان و کمیته مشاغل آزاد ترجیحا قشر جوان را داشتند
۲-جناب آقای حاج ناصر خلیلی دبیر کمیته ضمن ارائه شرح وظایف مکتوب کمیته فرهنگی و بتبلیغاتی خواستار ساماندهی جدید ساختاری با نیاز سنجی و شناخت موقعیت های منطقه ای و اقلیمی و مشخص کردن رسالت کمیته راهبردی و خود انجمن و عملیاتی کردن برنامه ها و مصوبات و ضرورت حرکت به جلو با شیب ملایم به لحاظ خارج شدن از برنامه ها و اقدامات تکراری و سنتی شدند و پیشنهاد اختصاص ساعتی از هر جلسه را به موضوعات خاص انجمن و آزاد را داشتند.
۳-جناب آقای دکتر رفاهی در خصوص مدیریت استراتژیک با در نظر گرفتن ارزش زمانی و نیازسنجی در قالب اهداف و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت ترجیحا با اولویت کوتاه مدت بصورت تعریف شده با توجه به توان افراد و مجموعه و تاثیر گذاری و رسالت بیشتر کمیته فرهنگی نسبت به سایر کمیته ها با برنامه ریزی علمی تر و مدون تر با استفاده از شیوه های مختلف اطلاع رسانی بویژه در زمینه های چاپ و تکثیر کتب و مجلات و نشریات آموزشی و تبلیغاتی و اهمیت و دقت در شفاف سازی مستمر درآمد ها و هزینه ها به جهت ایجاد انگیزه و اعتماد بیشتر مردمی وراه اندازی کارگاههای تولیدی و اشتغال زائی برای خود کفائی بیماران و خانواده آنان با همکاری کمیته بانوان و شناسائی و حضور افراد متخصص و صاحب نظر دارای نفوظ در زمینه های مختلف و تهیه اطلاعات از نیازمندیهای انجمن برای توزیع در منازل صحبت کردند . و پیشنهاد تشکیل کمیته از پیش کسوتان را دادند و جناب آقای دکتر صفری مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد را به عضویت در کمیته فرهنگی ورزشی معرفی کردند .
۴-جناب آقای مهندس امیدی با تاکید بر شتاب بیشتر در برنامه ریزی ها و جمعبندی هربرنامه ریزی در پایان جلسه برای اجرائی و عملیاتی شدن آن . در خصوص اولویت طرح مسائل و مباحث کلیوی بصورت عملی و کارشناسی شده با در نظر گرفتن چهارچوب های موجود در ساختار کلی انجمن مرکز و ضورت مدیریت استراتژیک برای شناسائی و عملیاتی کردن دو مقوله باید ها و نبایدها با استفاده از خرد جمعی و تجربیات با تلفیقی از برنامه ها و امورات گذشته و موجود صحبت کردند
۵-جناب آقای مسعود اطاعتی نیز در خصوص اولویت دادن به تدوین ساختار متناسب با اهداف و چهارچوب موجود در اساسنامه ها و آئین نامه های انجمن مرکز به بحث و تبادل نظر در خصوص سایر موضوعات مورد نیاز درهر جلسه هماهنگ با ماموریت و رسالت انجمن با انسجام بیشترکمیته ها و واحدهای زیرمجموعه آنان همراه با مستند سازی عملکردها و فعالیت ها صحبت کردند.
که جلسه با موضوع تقسیم شده در سه بخش : ۱-تعیین رسالت و چشم انداز آینده ۴۵ دقیقه ۲-ساختار و شرح وظایف کمیته فرهنگی و تبلیغاتی ۴۵ دقیقه و موضوع آزاد ۳۰ دقیقه برای جلسه بعدی ساعت ۵ عصر روز دوشنبه مورخه ۱/۳/۹۲ با ذکر صلوات بر محمد وال واحد محمد پایان یافت.

کلیدواژه ها: ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.