دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

سومین جلسه هم اندیشی کمیته فنی مهندسی شنبه ۱۱ خرداد۹۷

انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

سومین جلسه هم اندیشی کمیته فنی مهندسی درخصوص آماده سازی درمانگاه وکلینیک تخصصی انجمن کلیوی زنجان با کمک یکی از خیرین زنجانی، طبق نقشه موردتاییددانشگاه علوم پزشکی بازیربناء ۷۵۰ مترمربع درطبقه همکف ساختمان مرکزی ،شهرک آزادگان
شنبه ۱۱ خرداد۹۷ دفترواحدفنی


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.