پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

سومین جلسه روابط عمومی

انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

جلسه روابط عمومی 20130506سومین جلسه روابط عمومی ساعت ۳۰/۵ دقیقه عصر روز شنبه ۱۴/۲/۹۲ با موضوع تفکیک حوزه کاری روابط عمومی و وظلیف هریک از کارگروه ذر محل دفتر انجمن تشکیل گردید ابتدا آقای مرتضی زاهدی مدیر روابط عمومی انجمن در خصوص ضروت تفکیک وظایف هر یک از اعضاء مشخص شده برای عملیاتی کردن امور مرتبط تاکید کردند. سپس هر یک از حاضرین پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص اهمیت بررسی و برنامه ریزی با کمیته فنی و مهندسی در جهت کابل کشی در شبکه در پروژه جدید، تهیه بانک  اطلاعاتی کامل بیماران ، نشست خبری با مدیران خبرگزاریها و مطبوعات در انجمن، نظر سنجی از مردم درباره میزان فعالیت انجمن، بازدید مدیران از مراکز دیالیز و پروژه ، ایجاد کانکس تبلیغاتی و فرهنگی در مسیر گاوازنگ ، تولید فیلم کوتاه از زندگی بیماران ، به روز کردند اخبار انجمن و انتقال خبرگزاریها و مطبوعات ارائه دادند. و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت

کلیدواژه ها: ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.