سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

دومین جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های انجمن

انتشار: 14 دسامبر 2012

دومین جلسه اختصاصی مسئولین کمیته های انجمنراس ساعت ۳۰/۴ عصر روز یکشنبه مورخه ۱۹/۹/۹۱ با موضع چارت تشکیلاتی وسازماندهی در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
ابتدا آقای طهماسبی مدیر انجمن در رابطه با گستردگی برنامه ها و امورات انجمن و ضرورت تهیه و تدوین چارت ساختاری و اداری انجمن استان و تشکیل کمیته های و کارگروه های تخصصی و مشاورین کارآمد و متعهد بر اساس سیاست ها و خط مشی های شخصی در اساسنامه و آئین نامه های انجمن مرکز در راستای هدف گذاری و اجرای امورات بصورت کارشناسی و مطالعه شده با دیدگاهی رو به رشد و موثر در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات و اطلاع رسانیها صحبت کردند.
سپس آقای مهندس رستمخانی در خصوص اصول ، مبانی و آئین اجرائی چارت تشکیلاتی تهیه شده و فعالیت کمیته ها و سازماندهی اعضاء به تناسب تخصص و تجارب و تمایل توضیحاتی دادند . و هر یک از اعضاء حاضر در جلسه با ارائه نقطه نظرات در خصوص ترکیب افراد به تناسب علاقه و تعهد و کارآمدی در کمیته ها و زیر گروه ها صحبت کردند. و با تصویب کلیات چارت تشکیلاتی و تعداد کمیته ها موارد زیر نیز مورد تصویب و تاکید قرار گرفت .
۱-مقرر گردید هر یک از مسئولین کمیته ها اسامی اعضاء زیر مجموعه و دبیر کمیته را به جلسه بعدی کمیته مالی و پشتیبانی متشکل از پیش کسوتان و معتمدین انجمن ارائه نمایند..
۲-مقرر گردید مسئولین و دبیر کمیته ها در ترکیب معتمدین انجمن قرار گیرند
۳-مقرر گردید مسئولین کمیته ها و یا دبیر هر کمیته در جلسه ماهانه شنبه اول هر ماه کمیته مالی و پشتیبانی حضور داشته باشند .
۴-مقرر گردید جلسه ویژه معتمدین با حضور مسئولین و اعضاء کمیته ها هر ۶ ماه یکبار برای استماع گزارشی تشکیل شود
۵-عضویت مسئولین کمیته ها در کمیته راهبردی و برنامه ریزی
۶- تشکیل جلسه با مدیران انجمن شهرستانها و انتخاب یکی از مدیران کارآمد بعنوان مسئول کمیته شهرستان

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.