چهارشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

دفترچه های بیماران کلیوی به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد

انتشار: 30 دسامبر 2013

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان:

دفترچه های بیماران کلیوی به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد

daftarchehمدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان روز دوشنبه ۹ دی ماه امسال، در دیدار با مدیر کل جدید بیمه خدمات درمانی استان زنجان گفت: دفترچه های بیماران دیالیزی و پیوندی که برای پرداخت حق سرانه درمانی با مشکل مالی مواجه هستند، به صورت رایگان  در اختیار آنان قرار گیرد.

محمدرضا طهماسبی با اشاره به مشکلات بیماران کلیوی افزود: صدور دفترچه های درمانی بیماران کلیوی با سرعت عمل بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: اغلب بیماران کلیوی با مشکلات مالی مواجه اند و بیمه خدمات درمانی می تواند مشکلات مالی آنان را با تخفیف ویژه در حق سرانه پرداختی در صدور دفترچه، تسهیل کند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان اظهار داشت: بیمه خدمات درمانی، داروهایی را که در تعهد بیمه نیستند را تحت پوشش قرار دهد.

محمد رضا طهماسبی با تاکید بر اولویت پیشگیری بر درمان، تصریح کرد: صدور دفترچه های خاص برای بیماران کلیوی، در راستای پیشگیری از پیشرفت بیماری در بیماران مراقبتی و دارای پرونده در انجمن کلیوی زنجان، موثر است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی و عضو کمیته پزشکی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان گفت: بیمه خدمات درمانی در جهت تسریع و ارائه خدمات درمانی مرتبط، تلاش می کند.

مجید صادقی افزود: بیمه خدمات درمانی در راستای حل مشکلات درمانی بیماران کلیوی گام های موثری برمی دارد.      

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.