پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

دستان بیماران نیازمند کلیوی را به گرمی بفشاریم

انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲

با سپرده گذاری بلند مدت در نزد بانک ها؛

دستان بیماران نیازمند کلیوی را به گرمی بفشاریم

 

khayyerبه شکرانه سلامتی و در جهت حمایت از بیماران نیازمند انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، خیرین نوعدوست زنجانی «به شرط حیات» می توانند با سرمایه گذاری بلند مدت خود در نزد بانک ملت به شماره حساب ۳۳۴۶۶۵۷۰/۶۵ و بانک صادرات به شماره حساب ۰۱۰۷۰۷۷۲۷۲۰۰۹ بیماران را از سود سپرده سرمایه گذاری خود بهره مند سازند.

خیرین می توانند جهت هماهنگی به روسای بانک های طرف قرارداد مراجعه فرمایند.

 

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.