یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

داروهای یارانه ای


فقط بیماران ساکن تهران

بیمارانی که پیوند عضو آنان در یکی از مراکز پیوند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستانهای فیروزگر،حضرت رسول اکرم (ص)،شهید هاشمی نژاد،سینا ،دکتر شریعتی و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره))انجام شده است پس از پیوند با در دست داشتن مدارک جهت اخذ معرفی نامه داروئی مراجعه و به مراکز داروئی ذیصلاح معرفی می گردند .

تذکر :

در خصوص بیمارانی که عضو اهدایی را از جسد دریافت کرده اند فرم دهنده ضروری نمی باشد.

تمدید معرفی نامه داروهای یارانه ای پس از شش ماه بعهده دانشگاه محل سکونت بیمار خواهد بود. بدیهی است بیماران ساکن مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز که در سایر شهرستانها پیوند عضو داشته اند جهت تمدید معرفی نامه با ارائه مدرک بر محل سکونت در تهران ؛معرفی نامه به مراکز داروئی واقع در شهر تهران دریافت می دارند.

در خصوص سایر داروهای مصرفی بیماران پیوندی تاکنون ابلاغیه یا تفویض اختیاری به این دانشگاه انجام نشده و صدور معرفی نامه تنها در موارد داروهای چهار گانه فوق و با ارائه مدارک قابل انجام خواهد بود.