یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

خیرین انجمن


به مناسبت روز جهانی خیرین صورت گرفت؛

دیدار اعضاء انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان از خانواده مرحوم حاج حسن یمینی

به مناسبت روز جهانی خیرین، روز جمعه ۱۵ شهریور ماه امسال، مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان به همراه جمعی از اعضاء اینانجمن  با حضور در منزل مرحوم حاج حسن یمینی از پشتیبانی مالی ایشان در جهت ساخت مرکز مشاوره سالمندان در ساختمان تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی این انجمن قدردانی کردند.

مسئولان انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان، در این دیدار با قرائت فاتحه، برای روح آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان ایشان، صبر و شکیبایی مسالت داشتند.

گفتنی است مرحوم حاج حسن یمینی از اعضاء افتخاری انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان بودند.

*****

 

ما به مهربانی لبحند می زنیم

باد صبا کوله بار مهربانی را به ارمغان آورد و نم نم باران لطافت و تازگی را بر زمین بارید و سهم خوبان از این همه خوبی، همین بس که دست یاری دردمندان را به گرمی فشردند و افتادن آنان را روا نداشتند.

اینک تپش قلب آنان به مهربانی را ارج می نهیم و به پاس این همه خوبی، یاد و نام آنان را ماندگار می کنیم.

باشد که دنیا و عقبایشان قرین محبت و لطافت پروردگار خوبی ها باشد.

هایده رستگارsakineh eslamisalyanisedigheh mohebbiرویسید علی موسویمالک اژدرمهدیوننظریانوثوق