یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

جلسه کمتیه بانوان با موضوع تفکیک کمیته بانوان

انتشار: 27 دسامبر 2012

جلسه کمیته بانوان (2)جلسه کمتیه بانوان با موضوع تفکیک کمیته بانوان به واحد های مختلف و زیر گروهها در تارخ ۵/۱۰/۹۱ با حضور خانمها منتخبی –ناصری –اشتری- یوسفیه-اسماعیلی –دوستی –سلمانیان-باباخانی در دفتر انجمن تشکیل شد .بر اساس چارت سامانی انجمن که در آن کمیته بانوان به عنوان یکی از کمیته های اصلی و مهم در نظر گرفته شده است این کمیته به چند زیر گروه تقسیم می شود که عبارت است از :۱-رئیس کمیته ۲-دبیر کمیته ۳-واحد تدارکات۴-واحد مجالس مذهبی۵-واحد فنی و حرفه ای ۶-واحد آموزش تئوری۷-واحد تولید ۸-واحد فروش۹-واحد شهرستان
ابتدا آقای رستمخانی دبیر کمیته برنامه ریزی انجمن به تشریح هر یکی از این واحدها و شرح وظایف آنها پرداختند که به طور خلاصه شرح وظایف این واحد ها را برنامه ریزی برای تقابل با سایر کمیته ها و انجام آموزشهای تئوری و کاربردی –فرهنگ سازی و حضور در مجامع و همچنین درآمد زایی و شناسایی خیرین عنوان کردند. سپس هر یک از بانوان حاضر بر اساس مهارت و توانایی خود برای پذیرش مسئولیت هریک از واحد ها اعلام آمادگی کردند و مقرر شد هر واحد دارای یک رئیس و یک دبیر باشد و رئیس واحد می تواند به هر تعداد که بخواهد از علاقمندان به فعالیت در آن واحد عضو گیری کند و تصمیمات و کارهای انجام شده باید در جلسه اصلی کمیته بانوان مطرح و پس از تصویب در جلسه کمیته برنامه ریزی برای اجرا به واحد مربوطه اجازه فعالیت در آن زمینه داده شود در پایان جلسه مسئولیت هز یک از اعضاء به تفکیک واحدها مشخص شود.
۱-رئیس کمیته : خانم منتخبی ۲-دبیر کمیته: خانم باباخانی ۳-رئیس واحد تدارکات : خانم ناصری ۴-رئیس واحد مجالس مذهبی : خانم محمدی نژاد ۵-رئیس واحد فنی و حرفه ای : خانم اشتری۶-رئیس واحد آموزش :خانم اسماعیلی ۷-رئیس واحد تولید :خانم دوستی ۸-رئیس واحد فروش :خانم یوسفیه۹-رئیس واحد شهرستان: خانم سلمانیان

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.