شنبه, ۱۶ آذر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

ثبت خاطرات خیرین نیکوکار و بیماران دیالیزی و پیوندی انجمن

انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

ثبت خاطرات و درد دلهای پنهان و آشکار خیرین درد آشنای بیداری و خادمین بیماران کلیوی و بیماران دیالیزی و پیوند شده بعضا بسیار شیرین ، جذاب ، آموزنده و نادر است . لذا بر آنیم برای ثبت و ضبط این دل نوشته ها ی شیوا که از سوز دل نهانی و عواطف انسانی برخاسته و حکایتها با خود دارد به همت شورای نویسندگان و بخش ادبی انجمن کلیوی ، کتاب نفیسی تحت عنوان آفتاب امید به رشته تحریر در آوریم تا از این رهگذر گذشته ها را به امروز وصل کنیم . دفتر روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.