سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

تشکیلات و فعالیت کمیته اداری و اجرائی انجمن استان

انتشار: 16 ژانویه 2013

edariکمیته اداری و اجرائی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی متشکل از مدیر اداری و اجرائی با واحد های تایپ و تکثیر ،دبیرخانه و بایگانی، نقلیه و تدارکات، پذیرش و امور پیوند کلیه و سایر امورات جاری اداری و اجرائی را در دفتر مرکز انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان و دفاتر شماره ۲و۳ و دفاتر نمایندگی شهرستانهای ابهر، خدابنده، خرمدره، طارم و ماهنشان مدیریت و  اجرای طرحها و مصوبات مربوط به کمیته های ده گانه انجمن استان و دفاتر نمایندگی شهرستانها و مکاتبات روزمره و معمول با سازمانها و ارگانهای مرتبط با امور بیماران کلیوی در چهارچوب آئین نامه ها و بخشنامه های انجمن مرکزی ایران بعهده دارد. و گزارش ۹ ماهه سال جاری این کمیته بصورت زیر نمادی از فعالیت چند ساله می باشد.

 

  • آمار اقدامات انجام شده در ۹ ماهه سال جاری ۱۳۹۱ (فروردین ماه لغایت آذر ماه)

 

  • تعداد مکاتبات انجام شده در سال جاری :

(زنجان : ۶۹۶)  –  (ابهر : ۳۵)  –  (قیدار : ۳۸)  –  (خرمدره : ۲۲)  –  (طارم : ۲۳)  –  (ماهنشان : ۷)  –  (جمع : ۸۲۱)

  • تعداد بیماران دیالیز پذیرفته در سال جاری :

(زنجان : ۳۱)  –  (ابهر : ۱۱)  –  (قیدار : ۹)  –  (خرمدره : ۶)  –  (طارم : ۴)  –  (ماهنشان : -)  –  (جمع : ۶۱)

  • تعداد بیماران پیوند کلیه شده در سال جاری :

(زنجان : ۸)  –  (ابهر : ۲)  –  (قیدار : ۲)  –  (خرمدره : ۲)  –  (طارم : -)  –  (ماهنشان : -)  –  (جمع : ۱۴)

  • تعداد بیماران پذیرفته شده تحت مراقبت در سال جاری :

(زنجان : ۱۱)  –  (ابهر : -)  –  (قیدار : -)  –  (خرمدره : -)  –  (طارم : ۹)  –  (ماهنشان : -)  –  (جمع : ۲۰)

  • تعداد بیماران مشاوره شده روان شناسی در سال جاری :

(زنجان : ۶۵)  –  (ابهر : -)  –  (قیدار : -)  –  (خرمدره : -)  –  (طارم : -)  –  (ماهنشان : -)  –  (جمع : ۶۵)

  • تعداد بیماران مشاوره شده تغذیه در سال جاری :

(زنجان : ۲۷)  –  (ابهر : -)  –  (قیدار : -)  –  (خرمدره : -)  –  (طارم : -)  –  (ماهنشان : -)  –  (جمع : ۲۷)

 

  • آمار کل بیماران تحت پوشش انجمن استان :

 

جمع کل بیماران کلیوی تحت پوشش انجمن استان ۱۱۰۰ نفر

جمع کل بیماران کلیوی در حال همو دیالیز در ۸ مرکز استان ۲۵۲ نفر

جمع کل بیماران کلیوی دیالیز صفاقی ۸ نفر

جمع کل بیماران پیوند کلیه شده در سطح استان ۵۵۰ نفر

جمع کل بیماران تحت مراقبت ۲۹۰ نفر

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.