یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

تاریخچه و تاسیس


انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی ایران ‌، مؤسسه ای غیرانتفاعی است درخدمت بیماران کلیوی (دیالیزی – پیوندی ) بیش از ۵۵ هزار نفر عضو و ۱۵۷شعبه در سراسر کشوردارد.این انجمن‌از سال ۱۳۵۹ توسط تعدادی از بیماران و خانواده هایشان وبا مساعدت چندتن از افراد خیرخواه و کادر درمانی بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد . طبق اساسنامه ،‌اهداف انجمن بر پایه اصول بنا شده است :

آموزشی – پیشگیــری: ‌شناسانـــدن بیماریهای کلیه و راههای پیشگیــری از آن درراستای اعتقاد عملــی به « آموزش و پیشگیری ، کم هزینه تر ،‌آسانتر و مقدم بر درمان است )) در سطوح مختلف به منظور ارتقاء‌سطح بینش آحاد مردم از این بیماری و نیز بیماران و خانواده هایشان به منظور پذیرش ، سازش و مقابله با آن همکاری ،‌هماهنگی باسایر مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی ـ آموزشی پزشکی در این زمینه با تبادل اطلاعات و تجربیات .

برنامه های فرهنگی – هنری – ورزشی: پیگیری و تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد امکانات و اجرای طرحها و برنامه های فرهنگی ، هنری ، تبلیغی ، ارتباطی ، سیاحتی ، زیارتی ، ورزشی، تفریحی برای بیماران و خانواده هایشان و احیاناً کادر درمانی به منظور حفظ و بسط روحیه نشاط و شادابی و ارتقاء سطح بینش فرهنگی آنان در جهت پذیرش ، سازش و مقابله بهتر با این بیماری .

برگزاری کلاسهای آموزشی و نیز معرفی بیماران و خانواده هایشان برای آموزش و یادگیری در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای ، هنری و … بمنظــور کسب تخصص و آمادگی برای اشتغال و خودکفائی .

بهداشتی – دارویی – درمانی: تلاش در جهت طرح ،‌پی گیری و رفع مسایل و مشکلات بهداشتی ،دارویی ، درمانی بیماران و بعضا” تأمین هزینه های دارویی – درمانی آنها به طور موردی و نیز تلاش در جهت تأمین بیمه های درمانی آنان و پیگیری و نظارت و حساسیت بر نحوه تولید ، ورود ،‌توزیع ، از لحاظ نوع،‌کمیت و کیفیت داروهای مصرفی بیماران .

سعی در جهت ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور پیوند کلیه بیماران دیالیزی به مثابه تنها راه حل قطعی بازگشت سلامتی نسبی آنان از طریق خویشاوندان یا‌غیرخویشاوندان داوطلب و پیوند از جسد پس از مرگ مغزی .

رفاهی – حمایتی: تلاش در جهت فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیماران در حد توان با انجام فعالیتهای خدمات اجتماعی ‌امدادی و نیکوکاری .

بطور کلی طرح و ‌پیگیری ،‌انجام کلیه امور مربوط به بیماران کلیوی و حل مسایل و مشکلات مبتلا به آنها چون مشکلات حقوقی ، اداری ، کاری و انجام مشاوره و راهنمایی در سایر مسائل مربوطه ونیز تعمیم و توسعه این خدمات به اقصی نقاط کشور.

انجمن در راستای تحقق این اهداف :

آموزش و پیشگیری با انتشار مجله شفا به عنوان سخنگوی انجمن و به تبع آن بیماران کلیوی در برگیرنده مسایل علمی – پزشکی – فرهنگی – اجتماعی به طور عام ،‌به طرح و پیگیری مسایل و مشکلات درمانی ، حمایتی و آموزشی و … بیماران کلیوی به طور خاص و همچنین با تهیـه ،‌انتشار و توزیع کتابها، ‌برگه ها و نمایه ها و نیز با شرکت و برگزاری کلاسها ، طرحها و برنامه های آموزشی – پیشگیری ،‌ارتباطی – تبلیغی به مناسبتها و موقعیتهای مختلف در منظرگاهها ومجامع گوناگون به آشنا ساختن بیماران و سایر اقشار از بیماریهای کلیه و راههای پیشگیری از آن و نیز معرفی انجمن و عملکرد آن پرداخته و می پردازد .

از برنامه های دردست اقدام دراین زمینه ضمن تداوم وتوسعه این برنامه ها وبروزآمد کردن آن انتشار ماهنامه شفا در کنار فصلنامه شفا وهمینطور گسترش و شمولیت بخشیدن به برنامه های آموزشی – پیشگیری با تبادل اطلاعات و تجربیات و نیز انجام مشـاوره و ارائـــه راهنمـایـی هــای لازم می باشد.

در راستای پیگیری مسائل دارویی ، درمانی ، بیماران مبادرت به ایجاد و توسعه کمی و کیفی کلینیک شفا با برخورداری از اکثر بخشهای مورد نیاز بیماران شامل درمانگاه – راریولوژی – آزمایشگاه ،‌بخش های همودیالیز و دیالیز صفاقی و نفرولوژی – دندانپزشکی -قلب – رژیم درمانی و … نمود که بیماران با دفترچه بیمه وکارت عضویت از خدمات رایگان آن برخوردارند و ضمن آن سایر اقشار نیز با تعرفه هایی به مراتب کمتر از بیرون از خدمات آن منتفع هستند . علاوه برآن تلاش در جهت تأمین بیمه درمانی بیماران ، پیگیری و تسهیل در جهت تهیه داروهای مورد استفاده بیماران و نظارت بر کیفیت بهتر آن و همچنین تأمین کمک هزینه های دارویی ـ درمانی بطور موردی .

در امر پیوند کلیه از فراهم و ایجاد تسهیلات و امکانات ، تبلیغ و تبیین ، پذیرش ،‌ثبت نام ، هماهنگی و انجام آزمایشات و معرفی بیماران و دهندگان کلیه خودی ،‌غیر خودی تا فراهم نمودن مقدمات عمل پیوند و پس ازآن مراقبتهای بعدی ؛ بطور خلاصه همراهی بیمار در تمام مراحل ( قبل‌، حین و بعد ) پیوند و ‌با مشارکت اساسی در حدود ۲۵۰۰۰ پیوند کلیه و همینطور در پیوند از جسد پس ازمرگ مغزی از تبلیغ و تبیین و زمینه سازی بستر فرهنگی – اجتماعی آن تا اخذ مجوز های شرعی و تلاش در جهت تصویب قانونی و مشارکت در تدوین آیین نامه اجرایی آن باضافه تهیه ،‌انتشار و توزیع کتب ،‌برگه ها و نمایه ها و شرکت و برگزاری برنامه های تبلیغی – ارتباطی ،‌ آموزشی و اطلاع رسانی در رابطه با ثبت نام و ارائه کارت اهداء‌عضو (کارت زندگی ) به مناسبتها وموقعیتهای مختلف در منظرگاهها و مجامع گوناگون است که تاکنون د رتعداد کثیری پیوند از جسد معاضدت ، معاونت و مشارکت صد درصدی ایفاء نموده است .

از برنامه های دردست اقدام در این زمینه می توان به توسعه و گسترش فضای فیزیکی و همچین ارتقاء کیفیت خدمات دارویی درمانی ونیز راه اندازی داروخانه شفا و سایر بخشهای مورد نیاز بیماران در کلینیک شفاء اشاره کرد. در زمینه پیوند اعضاء نیز پس از تدوین آیین نامه اجرایی و راه اندازی نهادینه مند آن ،‌ایجاد بانک کلیه می باشد.

در مورد مسایل رفاهی حمایتی نیز با انجام خدمات اجتماعی ،‌امداد و نیکوکاری با برنامه های گوناگون چون بازارچه های نیکوکاری ،‌ارائه قبضهای کمک و نصب صندوقهای کمک و … به جلب و جذب کمک های مردمی در حمایت ازبیماران پرداخته و با تحت پوشش درآوردن بیماران کم توان و نابرخوردار با برقراری مستمری و ارائه کمک های نقدی و جنسی بطور مستقیم ،ایجاد و فراهم تسهیلات و امکانات درجهت تأمین بیمه های درمانی ،‌هزینه های دارویی ،درمانی ، آمد وشد ،‌مسکن ،‌تحصیل ، اشتغال ،‌تهیه جهیزیه و ازدواج و … به طور موردی و غیر مستقیم و همچنین فراهم تسهیلات جهت دریافت وام قرض الحسنه و کارگشایی، با اقساط کم و طولانی مدت و یا به صورت بلاعوض ، لوازم اساسی منزل و تجهیزات پزشکی و … است .

از کارهای دردست اقدام در این رابطه فعال کردن هر چه بیشتر امور امداد و نیکوکاری انجام خدمات حمایتی و رفاهی پس از کفایت توسعه کلینیک ، سمت دهی هزینه های مربوط به این سمت درجهت ارائه خدمات هرچه بیشتر حمایتی – رفاهی به بیماران .

در زمینه های تبلیغی – ارتباطی و اطلاع رسانی و فعالیتهای فرهنگی – هنری با انجام برنامه ها ، طرحها و ارتباطات رسانه ایی و ارائه نوشتار ، شرکت و برگزاری مراسم مختلف مبادرت به تبلیغ ،‌ارتباط و اطلاع رسانی و معرفی وانعکاس عملکرد انجمن به منظور شناساندن اهداف وخدمات انجمن ،‌جلب و جذب کمکهای مردمی در حمایت از بیماران کلیوی و آشنایی آحاد مردم با بیماریهای کلیه و راههای پیشگیری از آن باضافه حفظ ، بسط و ارتقاء‌روحیه و سطح بینش فرهنگـی بیمــاران وخانواده هایشان در جهت پذیرش ،‌سازش و مقابله بهتر با این بیماری در طول سال به مناسبتهای مختلف در مجامع ، و نمایشگاهها منظرگاههای مختلف بابکارگیری ابزارها و لوازم و ظرفیتها ی گوناگون است ، همچینن تشکیل کمیته ورزشی به منظور مشارکت هر چه بیشتر بیماران و خانواده هایشان در امر ورزش برای پرکردن بهینه اوقات فراغت ، ایجاد تندرستی ، سلامتی و روحیه نشاط و شادابی که در این راستا عناوینی را نیز کسب نموده است .

از کارهای دردست اقدام پربارتر نمودن و شمولیت بخشیدن هر چه بیشتر این برنامه از لحاظ کمیت ،‌کیفیت و تنوع ونوآوری و تهیه ، انتشار و توزیع برگه ها و نمایه ها و اجرای طرحها و برنامه های آموزشی – پیشگیری ،‌تبلیغی – ارتباطی ونیز راه اندازی مجتمع فرهنگی – هنری – ورزشی برای بیماران کلیوی و خانواده هایشان و احیانا” کادر درمانی برای پرکردن بهینه اوقات فراغت و ایجاد روحیه نشاط ، شادابی و سلامتی با توسعه برنامه های مزبور و برنامه های ورزشی برای بیماران وخانواده هایشان و شرکت در مسابقات پیوند اعضاء در درجه اول و سپس بیماران دیالیزی در درجه بعدی در سطح شهری – استانی – کشوری ،‌منطقه ای و جهانی و متعاقب آن ایجاد ورزشگاهی اختصاصی برای بیماران و خانواده آنان .

به طور کلی طرح ، پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با بیماران کلیوی و حل و برخورد با مسائل و مشکلات مبتلا به آنها در سطوح و اشکال مختلف و نیز تعمیم ، توسعه و گسترش این خدمات به اقصی نقاط کشور جهت بیماران کلیوی سراسر کشور با تشکیل ، راه اندازی و ایجاد دفاتر ، نمایندگی ها و شعب انجمن در گستره کشور که در این زمینه می توان به راه اندازی شعب کل در کلیه استانهای کشور و نیز نمایندگی ها و دفاتر زیر مجموعه جمعا“ بالغ بر ۱۵۷ مورد در سراسر کشــور با سمت گیری طبق سیاستگذاری و خط مشی و الگوی انجمن مرکز در خدمات سراسری به بیماران سراسر کشور اشاره شد.

شایان ذکر است . انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران مؤسسه ای خیریه ، مردمی، غیرانتفاعی و مستقل با مجوز فعالیت از وزارت کشور، می باشد.