یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

تکمیل پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی در انتظار کمک های خیّرین

انتشار: 24 آگوست 2013

تکمیل پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی در انتظار کمک های خیّرین

jadval1انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان در جهت تسریع ساخت و تکمیل اولین پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی شمالغرب کشور و در جهت یاری رساندن به بیماران کلیوی نیازمند، از تمام خیرین نوعدوست در جهت تهیه مصالح و هزینه های مورد نیاز این پروژه دعوت به عمل می آورد.

این پروژه  تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی که در ۵ طبقه و در شهرک آزادگان زنجان است شامل بخش دیالیز و خدمات جانبی، مرکز اداری و اجرایی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی، مشاوره سالمندان و خوابگاه می باشد.

شایان ذکر است بیماران دیالیزی اغلب عمر خود را در زیر دستگاه دیالیز، در هفته ۳ روز و به مدت ۴ ساعت سپری می کنند.

همچنین این بیماران نیازمند با از دست دادن شغل و سایر فعالیت های اجتماعی در تنگنای شدید روحی و مالی قرار دارند و از ادامه تحصیل و ازدواج فرزندان و معیشت آنان نیز با مشکل مواجه اند.

لذا با ساخت این پروژه تخصصی گام های مثبتی در جهت آموزش، پیشگیری و تحقیق در زمینه های مختلف برداشته می شود و بیماران کلیوی فعالیت های تولیدی، فرهنگی و هنری خود را در جهت درآمدزایی به صورت متمرکز انجام می دهند.

گفتنی است مصالح و هزینه های مورد نیاز پروژه در حال ساخت آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی به شرح جدول ذیل است که درب های چوبی آن به تعداد ۱۲۰ عدد و به قیمت ۱۶۸میلیون ریال توسط محمد ناصری پرداخت شده است.

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.