پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

دیدارآقای طهماسبی مدیرانجمن کلیوی زنجان درسالروزخجسته میلادحضرت اباعبداله الحسین ع وروزپاسدار باسردارکرمی

انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

دیدارآقای طهماسبی مدیرانجمن کلیوی زنجان درسالروزخجسته میلادحضرت اباعبداله الحسین ع وروزپاسدار باسردارکرمی فرماندهی سپاه انصارالمهدی باارایه گزارش اجمالی ازفعالیت های انجام گرفته ودعوت بازدیدازمجموعه انجمن درساختمان مرکزی باطرح موضوع برخوداری انجمن ازامکانات فرهنگی ورزشی وسایرظرفیت های سپاه درجهت رفاه حال بیماران کلیوی تحت پوشش، که بانظرمساعد مقررگردید این بازدید باهماهنگی قبلی دراولین فرصت ممکن باعقدتفاهمنامه همکاری صورت گیرد.د


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.